Reddingsbrigade

ANBI-status houder

Reddingsbrigade Schoorl is ANBI statushouder. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting.

Naam instelling
Vereniging Schoorlse Reddingsbrigade

RSIN nummer
8156.81.665

Contactgegevens
Schoorlse Reddingsbrigade
Damweg 9
1871 BM Schoorl
secretariaat@reddingsbrigadeschoorl.nl

Doelstelling ANBI
Reddingsbrigade Schoorl heeft een ANBI status voor het ontvangen van donaties, zo kan dit belastingvoordeel opleveren voor de donateur.

Beleidsplan
Dienstverleningsovereenkomst (PDF)

Bestuurssamenstelling
Carlo van Houten - Voorzitter
Camilla Louwe - Penningmeester
Roben Laan - Secretaris
Sem van Drunen
Maurice van Schravendijk 
Brian Mulder

Beloningsbeleid
Conform dienstverleningsovereenkomst (PDF)

Jaarverslag Reddingsbrigade Schoorl
Jaarverslag 2022 (PDF)

Financiële verantwoording
Financiën 2022 (PDF)

Reddingsbirgade Schoorl