Informatie

Veilig zwemmen

Voor ieders veiligheid zijn er een aantal richtlijnen opgesteld voor strandgebruikers:

  • Zwem of surf daar waar toezicht is door de reddingsbrigade.
  • Zwem nooit bij de strekdammen.
  • Laat kinderen nooit zonder toezicht het water in gaan.
  • Lees de borden met aanwijzingen en houd u er aan!
  • Bent u niet zeker of het veilig is, vraag het een badmeester!
  • Ga niet zwemmen vlak nadat u gegeten heeft.
  • Ga niet onder invloed van alcohol of drugs het water in.
  • Ren of duik nooit het water in. Zelfs als u denkt dat het veilig is, de omstandigheden onder water veranderen voortdurend.
  • Als u in de problemen raakt, probeer zo kalm mogelijk te blijven! Roep om hulp, zwaai met uw armen. Blijf drijven en wacht op hulp.
  • Mocht u in een stroming van het strand af raken, probeer er niet tegen in te zwemmen. Blijf drijven, probeer aandacht te trekken en wacht op hulp. Geoefende zwemmers kunnen proberen parallel aan het strand te zwemmen totdat ze voelen dat de golven ze weer naar het strand brengen.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Bergen-NH

En in de strandfolder

 

Reddingsbirgade Schoorl

Wat is een mui?

Muien zijn openingen tussen de uiteinden ( de koppen) van de zandbanken onderling. De breedte, de vorm en de diepte verschillen sterk van elkaar: van een tot tientallen meters breed. Doordat er door een mui veel water stroomt, kunnen er aan de koppen van de zandbanken en het gedeelte van de kant van het zwin, steile kanten gevormd worden. Aan de zeezijde zal een mui weer vlak weglopen. In een mui kan een zeer sterke zeewaarts gerichte stroming ontstaan die best gevaarlijk kan zijn.

Je kunt die stroming heel goed voelen en je merkt ook dat je richting de zee getrokken wordt. Vaak is het moeilijk om vanwege de stroom in zo'n mui staande te blijven. Het is wel een hotspot om vis te vangen op dat moment. De vis moet immers de mui passeren om naar zee te gaan, of om in het zwin te komen.

Hoe herken je een mui?

Muien zie je het beste als er golven zijn. Golven hebben de eigenschap dat ze breken op de banken. Je ziet dan een witte schuimmassa. Als je goed kijkt, zie je plaatsen waar geen schuimmassa is, of waar nauwelijks golven zijn die breken. Daar is dus geen zandbank, maar een dieper gedeelte, oftewel een mui. Verder herken je een mui, doordat het water er heel raar stroomt (ruw en 'kabbelig' is).

Reddingsbirgade Schoorl