Informatie

Veiliger zwemmen in zee

Het zwemmen in zee brengt altijd meer risico's met zich mee, dan het zwemmen in een zwembad. Om de bijbehorende risico's beter te beheersen en te verminderen, hebben wij hieronder een aantal belangrijke richtlijnen voor het zwemmen in zee voor u weergegeven:

 1. Zwem alleen op bewaakte stranden en binnen de aangegeven zwemzones (de bewaakte gebieden).
 2. Vermijd zwemmen bij strekdammen of andere gevaarlijke gebieden waar sterke stromingen kunnen voorkomen, zoals bijvoorbeeld muien.
 3. Zorg voor constante supervisie/toezicht van kinderen tijdens het zwemmen in de zee.
 4. Laat i.v.m. de (sterke) stroming kleine kinderen alleen tot kniehoogte in zee staan.
 5. Lees de borden met informatie en waarschuwingen voordat u het water ingaat en volg deze instructies op.
 6. Als u twijfelt over de omstandigheden in het water, vraag dan advies aan een strandwacht.
 7. Wacht minimaal een uur na het eten voordat u gaat zwemmen om kramp te voorkomen.
 8. Drink geen alcohol of gebruik geen drugs voordat u gaat zwemmen. Dit kan uw oordeel en coördinatie beïnvloeden.
 9. Duik of ren niet in het water, aangezien de omstandigheden onder water onvoorspelbaar kunnen zijn.
 10. Blijf rustig en roep om hulp als u in de problemen raakt. Probeer te blijven drijven en wacht op hulp.
 11. Als u door een mui in een (te) sterke stroming terechtkomt, probeer dan niet tegen de stroming in te zwemmen. Blijf drijven, roep om hulp, probeer de aandacht te trekken en wacht op hulp. Ervaren zwemmers kunnen proberen parallel aan het strand te zwemmen, totdat ze voelen dat de golven hen weer naar het strand brengen.
Reddingsbirgade Schoorl

Wat is een mui?

Wat is een mui?

Een mui is een sterke stroming in het water die loodrecht op het strand staat en naar de zee toe gericht is. 

Het ontstaat doordat zeewater zich ophoopt tussen zandbanken (of andere obstakels) en het strand. Het opgehoopte water zoekt een uitweg terug naar zee en creëert daarbij een smalle en krachtige stroming. 

Muien kunnen gevaarlijk zijn voor zwemmers, omdat ze onverwachts in de sterke stroming terecht kunnen komen en daardoor moeite hebben om terug naar het strand te zwemmen. 

Bij het herkennen van een mui is het belangrijk om voorzichtig te zijn en te zwemmen in bewaakte gebieden waar strandwachten en reddingsbrigades toezicht houden. 

Belangrijk: Als je in een mui terechtkomt, is het belangrijk om niet tegen de stroming in te zwemmen, maar parallel aan het strand te zwemmen tot je uit de stroming bent.

Hoe herken je een mui?

Een mui herkennen kan soms lastig zijn, maar er zijn enkele aanwijzingen die kunnen helpen om een mui te identificeren:

 1. Onderbreking in de golven: Een mui is vaak te herkennen aan een gebied waar de golven niet of nauwelijks breken. Dit komt doordat de sterke stroming van de mui het zeewater sneller terug naar zee voert, waardoor golven minder kans krijgen om te breken.
 2. Kleurverschil: Het water in een mui kan een andere kleur hebben dan het omliggende water. Dit kan komen door het opgewoelde zand en sediment dat door de stroming wordt meegenomen. Het water in de mui kan hierdoor donkerder of juist lichter van kleur zijn.
 3. Schuim, zeewier en drijvend afval: In een mui kan zich schuim, zeewier of drijvend afval verzamelen. De stroming van de mui transporteert dit materiaal naar de zee.
 4. Geulen en zandbanken: Een mui ontstaat meestal tussen twee zandbanken of andere obstakels. Je kunt een mui herkennen aan een diepere geul die tussen twee verhoogde zandbanken ligt.
 5. Stroomrichting: Let op de richting van de stroming. In een mui zal de stroming loodrecht op het strand staan en naar de zee toe gericht zijn.

Het is belangrijk om te weten dat muien niet altijd even duidelijk zichtbaar zijn en dat hun aanwezigheid kan veranderen door getijden en weersomstandigheden. Zwem daarom bij voorkeur in bewaakte gebieden waar strandwachten van de reddingsbrigade aanwezig zijn en houd de vlaggen en waarschuwingssignalen goed in de gaten.

Reddingsbirgade Schoorl